‘Zajedno za oporavak Europe’

„Zajedno za oporavak Europe ”. To je moto njemačkog predsjedavanja Vijećem EU koje počinje 1. srpnja 2020. godine. U ovoj ulozi želimo raditi na snažnoj i inovativnoj Europi do kraja 2020. godine. Okvir za to nije jednostavan jer je pandemija Covid-19 u osnovi izmijenila naše viđenje predsjedavanja Vijećem.

Prevazilaženje pandemije ostat će ključni izazov s kojim se možemo uspješno suočiti samo ako radimo pragmatično i u duhu suradnje u EU-u i na međunarodnoj razini. Odgovor Europe na ovu krizu će stoga biti u središtu našeg predsjedavanja Vijećem. Pored direktnog upravljanja krizom i obuzdavanja virusa, glavni je cilj prevladati ekonomske i socijalne posljedice pandemije….Cijeli tekst pročitajte OVDJE.

error: Content is protected !!