ŽELJKA CVIJANOVIĆ: Današnja BiH je nastala međunarodnim ugovorom kao zajednica dva entiteta

Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da Bosna i Hercegovina u kojoj je moguće istovremeno ostvariti interes svakog naroda, entiteta, ali i BiH, nije sporna.

 -Mi smo zainteresovani za mir, stabilnost i očuvanje nadležnosti i ustavnog kapaciteta RS. To je okvir naše politike – kazala je Cvijanović. 


I ove okolnosti, u kojima je sazvana ova posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, su, ustvrdila je, okolnosti političke krize.

 
– Sporna su otimanja nadležnosti koja se dešavaju pod plaštom navodnog pravljenja funkcionalnije države, a u suštini, ona je zbog takvih intervencija u sve gorem stanju i sve bolesnija – navela je Cvijanović u obraćanju Narodnoj skupštini RS-a o odlukama Ustvanog suda BiH. 


Današnja posebna sjednica Narodne skupštine RS-a sazvana je, rekla je, s namjerom da RS kaže kako gleda na sve to, a u svjetlu najnovije odluke Ustavnog suda BiH i činjenice „da se u posljednje dvije i po decenije kontinuirano nastoji urušiti RS, njen identitet, institucionalni kapacitet, kao i pripadajući nivo nadležnosti, koji je zagarantovan Dejtonskim sporazumom i svim njegovim aneksima, a posebno Aneksom četiri koji predstavlja Ustav BiH”.

Navela je da prostor za popravljanje aktulene atmosfere postoji. 


-Ali nije teško pretpostaviti da će bošnjački političari ostati nespremni da tu šansu iskoriste sve dok znaju da se mogu oslanjati na strance – bilo da je riječ o OHR-u, koji se već odavno doživljava kao „pravni odjel SDA“ ili stranih sudija u Ustavnom sudu BiH koji predstavljaju mašinu za preglasavanje u korist političkih ambicija SDA i pravljenja unitarne BiH, protiv koje su dva od tri konstitutivna naroda – tvrdi ona.

 
Ustvrdila je i da se „za Bosnu i Hercegovinu može reći da je ovakva ili onakva, ali ono što je sigurno tačno jeste to da je ona u permanentnoj krizi”.

Još je, između ostalog, govorila o pravnim i dejtonskim pravima i obavezama entiteta RS.

“Današnja BiH je nastala međunarodnim ugovorom kao visoko decentralizovana zajednica dva entiteta, RS i FBiH koja je nastala za vrijeme rata. Suverenitet kao najviše pravo je ostao u entitetima koji su nastali prije zajedničke države a koja je saglasnošću formirana 1995. Do tada nije postojala nikakva BiH pod sadašnjim okvirima. Koliko je tadašnja Republika BiH ustvari bila nepostojeća i informacija u vakuumu? Današnja BiH je formirana zahvaljujući Dejtonskim sporazumom jer je uspostavljena nova struktura države. Saglasnost na osnivanje takve nove BiH je RS dala samo zato što je ona kao RS bila međunarodno verifikovana Dejtonskim sporazumm kao ravnopravan entitet i ustavnih garancija. Da su predstavnici RS u Dejtonu znali da će odmah nakon potpisivanja početi proces njegove revizije i razvlaščivanja RS, jasno je da sporazum ne bi bio nikada potpisan a što znači da ni zajednička država nikada ne bi bila formirana. To se desilo pravnim nasiljem Visokih predstavnika, a nakon brojnih kritika se pribjeglo drugoj metodi a to je da je Ustavni sud preuzeo ulogu Visokog predstavnika. O suverenitosti BiH dovoljno govori činjenica da trojica sudije sjede i imaju odlučujuću ulogu. U funkciji su mijenjanja Dejtonskog aranžmana, produbljivanja nepovjerenja, disolucije postojeće države. To je slika današnje BiH, gdje se volja jednog naroda pokušava nametnuti svima ostalima uz pomoć stranih sudija”.

Razlog za sjednicu parlamenta RS-a je odluka Ustavnog suda BiH o neustavnom članu 53. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koju srpski zvaničnici ne prihvataju i smatraju štetnom za RS. 
Na konsultativnom sastnaku stranke iz RS su usaglasili osam mogućih zaključaka, kojim, između ostalog, NSRS obavezuje predstavnike RS-a u institucijama BiH da obustave donošenje bilo kakvih odluka u organima BiH do usvajanja Zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustvanom sudu BiH njegovog stupanja na snagu te poništenja odluke Ustavnog suda BiH o poljoprivrendom zemljištu.

 U predloženim zaključcima parlament RS obavezuje predstavnike RS-a u institucijama BiH da predlože u Parlamentranoj skupštini BiH usvajanje Zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavnom sudu BiH.

– NSRS zadužuje Vladu RS-a da nastavi ranije započete pregovore s Vladom FBiH s ciljem definisanja granične linije između RS i Federacije BiH, a u skladu a Aneksom II Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH – navodi se u jednom od predloženim zaključaka lidera stranaka sa srpskim predznakom.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

error: Content is protected !!