ZZO HNŽ poslovao sa gubitkom

Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije (ZZO HNŽ) u četvrtak je usvojilo Informaciju o izvršenju Programa rada toga vijeća za 2018. godinu i Program rada za 2019. godinu.

Vijeće je također usvojilo Izvješće o popisu i Završni račun za 2018. godinu, dopune Plana javnih nabava za 2019. godinu, Odluku o donaciji opreme ugovornim zdravstvenim ustanovama nabavljene u sklopu projekta PACS te Informaciju o realizaciji odluka Upravnog vijeća po zahtjevima zdravstvenih ustanova za odobravanje predujma, priopćeno je iz Ureda za informiranje županijskoga ZZO-a.

Direktor ZZO HNŽ-a Rade Bošnjak ovom je prilikom informirao kako je u 2018. godini Zavod ostvario prihode od 138.494.491 maraka i rashode od 138.579.627 maraka.

– Usporedimo li ostvarene prihode i rashode Zavoda u 2018. godini doći ćemo do podatka kako su rashodi Zavoda bili veći od prihoda za 85.166 maraka. Višak rashoda nad prihodima pokriven je iz viška prihoda iz ranijeg razdoblja – dodao je Bošnjak.

Razmatrajući Odluku o donaciji opreme ugovornim zdravstvenim ustanovama nabavljene u sklopu projekta PACS, članovima Vijeća je pojašnjeno kako je Zavod, sukladno Strategiji za provedbu reforme iz oblasti zdravstva na području HNŽ-a za razdoblje 2017.-2020. godina, izvršio instalaciju i kontrolu svih potrebnih servisa za ispravno funkcioniranje centralnog radiološkog sustava (PACS) na području Hercegovačko-neretvanske županije.

Oprema nabavljena u sklopu projekta PACS koju Zavod želi donirati ugovornim zdravstvenim ustanovama su uređaji za digitalizaciju analogne radiološke opreme, kao i odgovarajući monitori za čitanje radioloških snimaka.

Kako je instalirana oprema sastavni dio već postojećih uređaja koji su vlasništvo zdravstvenih ustanova, Upravno vijeće Zavoda prihvatilo je prijedlog Stručne službe i donijelo Odluku o ustupanju vlasničkih prava nad opremom ugovornim zdravstvenim ustanovama. Nabavna vrijednost donirane opreme je 624.195.000 maraka, navodi se u priopćenju.

error: Content is protected !!